joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

            Право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці.

 1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” та діти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років     залишилися без      батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”.                    

Необхідний пакет документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  Витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію свідоцтва про народження;
 •  довідку про місце прописки ; 

(подається особами які не мають паспорта)

 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера

облікової картки платника податків;

 • студентський квиток;
 • копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • копію витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 •  копію свідоцтва про смерть батьків.

2) Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Необхідний пакет документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  Витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію свідоцтва про народження;
 •  довідку про місце прописки ; 

(подається особами які не мають паспорта)

 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера

облікової картки платника податків;

 • студентський квиток;
 • копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3) Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”.

Необхідний пакет документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  Витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію свідоцтва про народження;
 •  довідку про місце прописки; 

(подається особами які не мають паспорта)

 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера

облікової картки платника податків;

 • студентський квиток;
 • довідку з гірничого підприємства  або з Пенсійного фонду із зазначенням стажу підземної роботи;
 • акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

 (за необхідності);

 • копію довідки медико-соціальної експертизи ;
 • копію свідоцтва про смерть батька (матері).

4) Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти.

Необхідний пакет документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  Витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію свідоцтва про народження;
 •  довідку про місце прописки; 

(подається особами які не мають паспорта)

 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера

облікової картки платника податків;

 • студентський квиток;
 • довідку з гірничого підприємства  або з Пенсійного фонду   із зазначенням стажу підземної роботи;
 • акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);
 • копію довідки медико-соціальної експертизи ;
 • копію свідоцтва про смерть батька (матері).

5) Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх діти (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

Необхідний пакет документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  Витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію свідоцтва про народження;
 •  довідку про місце прописки; 

(подається особами які не мають паспорта)

 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків(не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
 • студентський квиток;
 • копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
 • довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на піль-ги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій.
 • копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній  операції, її забезпечення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності  України.

6) Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у  закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

Необхідний пакет документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  Витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію свідоцтва про народження;
 •  довідку про місце прописки; 

(подається особами які не мають паспорта)

 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків(не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті) ;
 • студентський квиток;
 • копію свідоцтва про смерть батька (матері);
 • документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
 • копію довідки медико-соціальної експертизи.

7) Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

Необхідний пакет документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  Витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію свідоцтва про народження;
 •  довідку про місце прописки; 

(подається особами які не мають паспорта)

 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків(не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
 • студентський квиток;
 • копію свідоцтва про смерть батька (матері);
 • копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
 • довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

8) Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

Необхідний пакет документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  Витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію свідоцтва про народження;
 •  довідку про місце прописки; 

(подається особами які не мають паспорта)

 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
 • копію студентського квитка;
 • копія довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи.

9) Діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи

( згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується

з 1 січня 2017 року).

Необхідний пакет документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  Витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію свідоцтва про народження;
 •  довідку про місце прописки; 

(подається особами які не мають паспорта)

 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків(не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
 • копію студентського квитка;
 • копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;
 • копію посвідчення про інвалідність.

10) Студенти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.  ( згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується

з 1 січня 2017 року).

Необхідний пакет документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  Витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію свідоцтва про народження;
 •  довідку про місце прописки; 

(подається особами які не мають паспорта)

 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
 • копію студентського квитка;
 • довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

11)  Осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.

( згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується

з 1 січня 2017 року).

Необхідний пакет документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  Витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію свідоцтва про народження;
 •  довідку про місце прописки; 

(подається особами які не мають паспорта)

 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
 • копію студентського квитка;
 • копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.
 • паспорт  громадянина України (або свідоцтво про народження та довідку про місце прописки   );
 • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
 • студентський  квиток;
 • копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

Для отримання соціальної стипендії студенти із заявою та копією необхідних документів (у 2-х екземплярах) повинні звернутися в канцелярію  коледжу  до уповноваженої особи, відповідальної за прийом документів  Світлани  Когуц

(тел. : 099 183 57 46).

Нагадуємо !

Студенти, яким призначено академічну стипендію, але які одночасно претендують на соціальну стипендію, повинні за заявою обрати один із видів державної фінансової допомоги (окрім сиріт). Заяву треба написати в канцелярії коледжу.

 

Завантаження зразка заяви для призначення соціальної стипендії

 
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru