joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Нормативні документи

 - Статут коледжу

 - Ліцензія/сертифікати про акредитацію

 - Ліцензування у сфері професійно-технічної освіти

 - Положення про приймальну комісію

 - Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги

 - Накази про проведення акредитаційної експертизи

 - Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Лікувальна справа

 - Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Сестринська справа

 - Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Акушерська справа

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Стоматологія

 - Акт узгодження переліку спеціальностей

- Правила призначення академічних стипендій

 - Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки

 - Положення про методичний кабінет

 - Положення про навчальні кабінети

 - Положення про наставництво в Ківерцівському медичному коледжі

 - Положення про організацію навчального процесу

 - Положення про педагогічну раду Ківерцівського медичного коледжу

 - Положення про порядок, методику і проведення заліків та екзаменів

 - Положення про циклову (предметну) методичну комісію

 - Положення про Школу молодих та малодосвідчених викладачів

 - Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладача Ківерцівського медичного коледжу

 - Положення про порядок переведення, відрахуванняя та поновлення студентів у Ківерцівському медичному коледжі

-ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних та науковопедагогічних працівників Ківерцівського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради

- Витяги протоколів педрад

- Витяги протоколів педрад 2019- 2020р

- Освітньо-професійна програма "Акушерська справа"

- Освітньо-професійна програма "Лікувальна справа"

- Освітньо-професійна програма "Сестринська справа"

- Освітня програма профільної середньої освіти

Підсумки роботи педагогічного колективу Ківерцівського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради у 2019 - 2020 н.р.

- Положення про організацію освітнього процесу  КФМК  2020р  (Пароль доступу у Буйволенко С.С. ) 

Положення

- Поження про практичне навчання студентів

- Поження про бібліотеку

- Поження  про куратора групи

- Поження про підвищення кваліфікації

- Поження про поселення у студентський гуртожиток

- Поження про практичне навчання студентів

- Поження про психологічну службу у системі освіти

- Поження про ЦМК кураторів груп

- Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках

 

Фінансові документи

- Штатний розпис

- Тарифи на платні послуги, що надаються у Ківерцівському медичному коледжі

- План використання бюджетних коштів

- Кошторис на 2018 рік

- Звіт про результати фінансової діяльності

2020 рік

- Баланс

- Довідка про пітдтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

- Звіт про власний капітал

- Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7м

- Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

- Звіт про рух грошових коштів

- Звіт про фінансові результати

- Пояснювальна записка

- Примітки до річної фінансової звітності

- Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного(місцевого) бюджету 

Звіти

- Звіт голови профспілки Ківерцівського фахового медичного коледжу

- Звіт ревізійної комісії ППО працівників Ківерцівського фахового медичного коледжу за період з вересня 2015 року по вересень 2020 року

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru