Нормативні документи

 - Статут коледжу

 - Ліцензія/сертифікати про акредитацію

 - Положення про приймальну комісію

 - Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги

 - Накази про проведення акредитаційної експертизи

 - Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Лікувальна справа

 - Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Сестринська справа

 - Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Акушерська справа

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Стоматологія

 - Акт узгодження переліку спеціальностей

 - Правила прийому 2018р. 

- Правила призначення академічних стипендій

 - Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки

 - Положення про методичний кабінет

 - Положення про навчальні кабінети

 - Положення про наставництво в Ківерцівському медичному коледжі

 - Положення про організацію навчального процесу

 - Положення про педагогічну раду Ківерцівського медичного коледжу

 - Положення про порядок, методику і проведення залів та екзаменів

 - Положення про циклову (предметну) методичну комісію

 - Положення про Школу молодих та малодосвідчених викладачів

 - Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладача Ківерцівського медичного коледжу

 - Положення про порядок переведення, відрахуванняя та поновлення студентів у Ківерцівському медичному коледжі

- Витяги протоколів педрад

Фінансові документи

- Штатний розпис

- Тарифи на платні послуги, що надаються у Ківерцівському медичному коледжі

- План використання бюджетних коштів

- Кошторис на 2018 рік

- Звіт про результати фінансової діяльності