joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Сестринська справа

     Саме підготовку спеціалістів сестринської справи здійснює Ківерцівський медичний коледж. Прийом за спеціальністю «Сестринська справа» розпочато у 1964 році на базі восьмирічної школи в зв’язку з дефіцитом кваліфікованих медичних сестер у лікувальних закладах регіону. З того часу щорічно майбутні медичні сестри переступають поріг коледжу. Навчально-виховний процес зі спеціальності «Сестринська справа» забезпечують 55 викладачів з відповідною базовою освітою, з яких 16 сумісників, 39 штатних викладачів. Очолює роботу спеціальності завідувачка сестринсько-акушерського відділення, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Лілія Анатоліївна Климовець. Визнаний авторитет серед колег, вона працює захоплено і цілеспрямовано. Вона все віддає студентам: мудрість, досвід, знання, щирість серця і тепло душі, нічого не потребуючи натомість… Сьогодні у коледжі за спеціальністю «Сестринська справа» навчається 330 студентів. До їх послуг навчальні корпуси, у яких функціонують лекційні аудиторії, спеціалізовані лабораторії, кабінети доклінічної практики, де студенти відпрацьовують практичні навички під час вивчення клінічних дисциплін та перед проходженням виробничої практики, клінічні кабінети на базі Ківерцівської ЦРЛ, комп’ютерні класи, оснащені найновішою відео- та аудіотехнікою, бібліотека, яка налічує більше 20 тисяч примірників навчальної, медичної, довідкової та художньої літератури, читальна зала, де проводяться цікаві зустрічі, виставки, конкурси, студентський гуртожиток.

Акушерська справа

     Перший випуск 75 акушерок відбувся у 1967 році. З 1969 до 1990 року набір за спеціальністю був припинений, а в 1991 році 30 майбутніх акушерок знову переступили поріг навчального закладу. Спеціальність «Акушерська справа» акредитована за І рівнем з ліцензованим обсягом 30 осіб на основі повної загальної середньої освіти. Кожного року з коледжу випускається група з 30-ти висококваліфікованих акушерок, які працюють на фельдшерсько – акушерських пунктах, в жіночих консультаціях, пологових відділеннях, в інших сферах медичної галузі. Завдяки їх високій кваліфікації, професіоналізму коледж відомий на теренах Волині та за її межами. Сьогодні навчально-виховний процес зі спеціальності «Акушерська справа» забезпечують 5 циклових комісій, до складу яких входять 38 викладачів, серед яких 19 – викладачі вищої категорії(50 %). Очолює роботу за спеціальністю завідувачка сестринсько-акушерського відділення – Лілія Анатоліївна Климовець – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Їй притаманні кращі людські якості: вміння бачити, розуміти, діяти. Колектив постійно поповнюється молодими спеціалістами, які, навчаючись азам педагогічної діяльності, підвищують свою майстерність та достойно продовжують традиції коледжу. При вивченні провідних клінічних та фундаментальних дисциплін використовуються відеофільми, комп’ютерні програми діагностики знань студентів. Створена комплексна програма контролю зі спеціальності «Акушерська справа», що використовується при проведенні комплексних кваліфікаційних іспитів, підготовки до пілотного іспиту Крок М. Акушерська справа, навчально-контролюючі програми, банк лекцій, електронні книги.

Лікувальна справа

     Навчання студентів за спеціальністю «Лікувальна справа» здійснюється з 1963 року. У той час викладачами клінічних дисциплін були досвідчені практикуючі лікарі Ківерцівської ЦРЛ. У 1964 році професійну підготовку фельдшерів здійснювали 21 штатних викладачів та 11 погодинників. Гостро відчувався дефіцит фантомів, муляжів, не вистачало спеціалізованої медичної літератури. Спеціальність «Лікувальна справа» акредитована за І рівнем з ліцензованим обсягом 60 осіб на основі базової загальної середньої освіти і 30 осіб на основі повної загальної середньої освіти. За роки існування коледж підготував та випустив кілька тисяч висококваліфікованих фельдшерів, які працюють на фельдшерсько-акушерських пунктах, пунктах швидкої та невідкладної медичної допомоги. Випускники-лікувальники Ківерцівського медичного коледжу працевлаштовані на території Волинської, Рівненської, Львівської областей та інших регіонах України. На сьогодні навчально-виховний процес зі спеціальності «Лікувальна справа» забезпечують 5 циклових комісій, до складу яких входять 40 викладачів, серед яких 19 – викладачі вищої категорії. Очолює роботу лікувально-стоматологічного відділення Наталія Євгенівна Куцобіна – кандидат медичних наук, викладач вищої категорії. Створена комплексна програма контролю зі спеціальності «Лікувальна справа», що використовується при проведенні комплексних кваліфікаційних іспитів, підготовки до пілотного іспиту Крок М. Лікувальна справа, навчально-контролюючі програми, банк лекцій, електронні книги.

Стоматологія

       Підготовка гігієністів зубних у Ківерцівському медичному коледжі здійс-нюється з 1 вересня 2007 року.  З моменту створення до 2010 року відділення очолювала досвідчений викладач Н. Недільська, а з 2010 року до сьогодні – кандидат медичних наук Н.Куцобіна. Формування контингенту студентів зі спеціальності 5.12010104 Стоматологія здійснюється на підставі ліцензії від 30.11.2012 року АД № 073170  № 2491л і складає 60 осіб (денна форма навчання).  Спеціальність акредитована в березні 2017 року. Термін підготовки фахівців складає 3 роки, що визначено ОПП та навчальним планом. Форма навчання – денна. Освітній процес за спеціальністю 5.12010104 Стоматологія  забезпечують 23 викладачі, з них – 18 штатних викладачів та 5 - за сумісництвом. Предметні (циклові) комісії, що забезпечують навчальний процес за спеціальністю 5.12010104 Стоматологія, забезпечені у повному обсязі навчально-методичними комплексами відповідних дисциплін. Увесь комплекс навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу створений згідно з вимогами новітніх методик і технологій навчання. Для підготовки фахівців створена належна навчально-матеріальна база.   Кабінети укомплектовані стоматологічними кріслами та стоматологічними установками AnliAL – 398, стоматологічним інструментарієм кошторисною вартістю понад 100 тис. грн. Оснащення кабінетів дає можливість повністю відтворити умови, наближені до фахової діяльності гігієністів зубних. Навчальні кабінети доклінічної практики стоматологічних дисциплін розміщені в орендованих приміщеннях стоматологічної поліклініки Ківерцівської ЦРЛ. Викладачі формують пізнавальну ініціативу студентів відділення. Сис-тематична самостійна робота студентів підвищує культуру розумової праці, розвиває вміння самостійного надбання і поглиблення знань, формує навики самостійного ухвалення рішень, що є невід’ємною складовою професійної компетентності медичного працівника.  Одним з важливих питань залишається проблема працевлаштування гігієністів зубних у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я. Фахівець «Гігієніст зубний» спеціальності «Стоматологія» є невід’ємною лан-кою у комплексі надання допомоги сільському населенню за напрямком сімейна медицина, а також для роботи в стоматологічних кабінетах за принципом обслуговування пацієнта «в чотири руки». Саме від організації гігієнічного навчання і виховання в дитячих колективах (дошкільних, шкільних, дитячих санаторно-оздоровчих закладах) залежить формування культури гігієни порожнини рота, а відтак і здоров’я майбутніх поколінь громадян України.

 
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru