joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ЦИКЛОВА (ПРЕДМЕТНА) МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ

Ніщо так не виснажує і не руйнує людину,

                                                        як тривала фізична бездіяльність.

                                                     Арістотел 

Члени предметної комісії

     Предметна методична комісія викладачів фізичного виховання та Захисту Вітчизни почала працювати у Ківерцівському медичному коледжі з 2012 року. Перед викладачами стоять важливі й досить нелегкі завдання: викликати інтерес до вивчення предмета, прищепити любов до занять фізичними вправами, організувати цікаву та змістовну позааудиторну роботу, створити умови студентам для регулярних занять фізичною культурою з метою оздоровлення.

     Відомо, що жодна з наукових чи природничих дисциплін не має такого широкого спектру впливу на людину, як фізичне виховання, що спроможне водночас формувати не тільки біологічну структуру особи, а і її психологічну і моральну цінність. Вплив фізичної культури на формування особистості багатогранний і багатофункціональний. Завдяки  фізичному вихованню підвищується працездатність, поширюється діапазон рухових умінь та навичок, підвищується  розумова активність, регулюється психоемоційний стан, раціоналізується  організація праці, зберігається здоров'я та, нарешті, формується  здоровий спосіб життя. 

     Головним компонентом фізичного виховання є оздоровчий, при реалізації котрого оптимізуються форми і функції організму людини, та розвивальний, що сприяє підвищенню рівня фізичних (рухових) здібностей та якостей. Нині на базі нашого коледжу проводиться робота, спрямована на створення умов для регулярних занять фізичною культурою з метою оздоровлення. Це такі види діяльності:

1.    спортивній ігри (волейбол, футбол, баскетбол, теніс);
2.    вправи естетичного характеру, які приносять користь учасникам («Веселі старти», «Дні здоров’я»);
3.    вправи професійно-прикладного характеру.

     Ми стараємось організувати процес навчання для формування рухових умінь та навичок, які сприяють  розвитку професійно-волевих здібностей.

     Основною формою навчання і виховання в коледжі є заняття. Наші заняття спрямованні на визнання індивідуальності студента, співпрацю,  що відповідає вимогам особистісно-орієнтованого підходу,   створення «ситуацій успіху». Для реалізації цих принципів запроваджуються різні форми та методи організації діяльності студентів на занятті.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

     ·        Підвищення теоретичного і наукового рівня викладання з метою реалізації завдань освіти.

·         Вдосконалення структури і методики викладання дисциплін «Фізична культура»,  «Фізичне виховання», «Захист Вітчизни».

·         Участь у конференціях, семінарах, семінарах-практикумах, підготовка навчальних посібників та інших розробок з дисциплін, які викладаються.

·         Підвищення професійної майстерності та компетентності викладачів з метою наближення якості освіти до вимог державних стандартів .

·         Створення умов для проведення індивідуальних занять та самостійної роботи студентів.

·         Розробка і обговорення робочих навчальних планів, комплексного методичного забезпечення предметів циклу.

·         Вивчення інтерактивних форм і методів навчання.

·         Розробка і здійснення заходів по підвищенню рівня навчально-виховної роботи.

·         Вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення до навчальних програм необхідних змін і доповнень.

·         Організація проведення олімпіад, конкурсів, спортивних змагань.

·         Ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання.

·         Організація взаємовідвідування занять та їх обговорення.

     Сьогодні  предметна методична комісія викладачів фізичного виховання та Захисту Вітчизни об’єднує 6 викладачів. Зокрема, це викладачі фізичного виховання та Захисту Вітчизни.

 Методичні проблеми, над якими працюють викладачі

Ганіна Ю. Л.,

викладач фізичного виховання

Шляхи підвищення освітньої спрямованості фізичного виховання студентів в умовах дозвілля.

Грабовський О. В., керівник фізичного виховання

Формування ціннісних орієнтацій молоді на здоровий спосіб життя.

Киричук Ю. А., викладач фізичної культури                                                    

Використання рухливих ігор на заняттях з фізичного виховання  як засіб різнобічного розвитку студентів.    

Оверчук О. М.,

викладач фізичного виховання

Підвищення працездатності студентів в сучасних умовах навчання.

Ткачук Р. С.,

викладач фізичного виховання та Захисту Вітчизни

Фізичні вправи як важливий засіб відновлення працездатності та підвищення продуктивності праці.

Юхимчук Ю. В., голова ПМК викладачів фізичного виховання та Захисту Вітчизни

Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням студентів.

 

Заняття спеціальних медичних груп

Групові заняття з атлетичної гімнастики

     Викладацький колектив фізичної культури з відповідальністю формує фізичні здібності вихованців. Висока якість підготовки і проведення заняття досягається шляхом упровадження  інтерактивних технологій навчання, налагодження тісного комунікативного зв’язку викладача зі студентами, що поєднує спілкування і навчання, ненав׳язливо  дає студентові необхідні знання, формує  компетентність, робить виховання непомітним.

     Результатом творчої співпраці є зміна психологічного настрою студента,  його ставлення до занять з фізичної культури, підвищення самооцінки, поліпшення успішності з інших предметів.  Головна мета роботи викладача — створити оптимальні умови для розвитку рухової активності кожної особистості, забезпечити умови для самостійного свідомого вибору студентом шляхів самовдосконалення. Враховуючи здібності, інтереси і ціннісні орієнтації, надаємо можливість кожному студентові реалізувати себе хоча б в одному із видів спорту.

Засідання предметної методичної комісії

     Створені викладачами навчально-методичні посібники та публікації:

Ганіна Ю. Л. - Методичні рекомендації  «Шляхи підвищення освітньої спрямованості фізичного виховання студентів в умовах дозвілля», 2016р.

Грабовський О. В. - Методичні рекомендації  «Методика вивчення модуля «Волейбол» у ВНЗ I-II рівнів акредитації», 2015р.

Грабовський О. В. - Методичні рекомендації «Комплексні орієнтації молоді на здоровий спосіб життя», 2015р.

Грабовський О. В. «Мотивація підлітків до занять фізичною культурою та спортом»,

Збірник наукових праць  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru