joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ І ВУЗЬКИХ ДИСЦИПЛІН

  Голова циклової комісії – В. П. Кислюк, викладач вищої категорії, старший викладач

     Головне завдання циклової комісії: підвищення якості навчання на основі впровадження в навчальний процес досягнень сучасних освітянських технологій, досягнень медичної науки і техніки, використання  передового  педагогічного досвіду, сприяння розвитку педагогічної творчості.

     Одним із пріоритетних напрямків викладання акушерства і гінекології є сприяння творчому розвитку особистості, яке спрямоване на розвиток власних спостережень, пізнавальних інтересів у певній галузі знань  до творчості,  моделювання, винахідництва, сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку студентів.

   Викладачі циклової комісії з акушерства та гінекології і вузьких дисциплін наполегливо працюють над удосконаленням методики сучасного заняття, систематизацією навчально-методичного матеріалу,  стимулювання творчих  можливостей студентів, виробленням необхідних практичних навичок, формуванням у студентів уміння самостійно опановувати знаннями.

     Перед викладачами ЦК поставлено завдання проводити всі лекційні заняття з мультимедійним супроводом, які дозволяють проілюструвати навчальний матеріал за допомогою зображень, анімованих роликів з  аудіо супроводом,  фрагментами відеофільмів, тощо.

         До складу циклової комісії входять:

 В. П. Кислюк – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, старший викладач, завідувачка кабінету акушерства і гінекології, голова регіональної методичної циклової комісії хірургічних і акушерських  дисциплін.

     Викладач розробила навчально-методичні комплекси теоретичних і практичних занять з акушерства і гінекології, створила посібник «Методи обстеження в гінекології», навчальний відео-фільм «Техніка відділення і видалення посліду».  Активно впроваджує сучасні інноваційні технології навчання, використовує змістовні презентаційні матеріали з предмету.

Виступала на засіданні циклової комісії з доповідями:

  • «Використання мультимедійного супроводу під час викладу лекційного матеріалу».
  • «Використання новітніх педагогічних технологій при викладанні акушерських дисциплін».

         Протягом багатьох років бере участь у виставках «Творчі сходинки педагогів Волині», де отримує нагороди за представлені методичні напрацювання.

     Брала участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції 22-26 лютого 2016р. та опублікувала статтю на тему: «Застосування інтерактивних методів навчання. Сучасні аспекти створення симуляційних центрів». Наставник молодих викладачів, щедро і вміло передає знання студентам, охоче ділиться з молодшими колегами своїм багатим практичним досвідом, використовує на практичних заняттях ділові та рольові ігри, активно впроваджує   рекомендації і накази МОЗ України по сучасному веденню партнерських пологів.

 

        О. В. Романішина - спеціаліст вищої категорії, старший викладач, завідувачка кабінету доклінічної практики з акушерства. Поєднує працю викладача та лікаря акушер-гінеколога за сумісництвом. Вирізняється високою працездатністю, організаторськими здібностями, вмінням приймати самостійні рішення. Важливе місце у роботі викладача займає активізація розумової діяльності не лише як важливої умови успішного засвоєння знань, але і як показник формування особистості студента.

     Викладач створила навчально-методичний комплекс з акушерства і гінекології, навчальний посібник «Алгоритми практичних навичок з фізіологічного акушерства».  

      Олена Володимирівна є автором наступних публікацій:

     1. «Особливості викладання акушерства і гінекології в медичному коледжі», Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції на тему: «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи», Полтава, 2016 р. У статті висвітлюється питання особливостей підготовки і проведення теоретичних, практичних занять, самостійної поза аудиторної роботи студентів при вивченні акушерства та гінекології.

    2. «Підготовка до ліцензійного іспиту «Крок М» при вивченні акушерства та гінекології», Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції на тему: «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи в майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», Суми 2017р.    

    У роботі зі студентами використовує новітні педагогічні технології.  Багато працює над удосконаленням і урізноманітненням методів активізації пізнавальної діяльності студентів. Є керівником акушерського гуртка.

    Зацікавити, а не дати знання в готовому вигляді – завжди було і є метою викладачів циклової комісії. Щоденна праця викладачів і студентів спрямована на оволодіння глибокими і міцними знаннями, на формування вмінь та майстерності майбутніх спеціалістів-медиків.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru