joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З СТОМАТОЛОГІЧИХ ДИСЦИПЛІН

      У 2007 році в коледжі була створена циклова комісія стоматологічних дисциплін. Першими викладачами, які входили до складу методичної комісії були Є. Ю. Подібко, Ю. В. Боць, І. Г. Терещук.

      Викладачі циклової методичної комісії стоматологічних дисциплін забезпечують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю: «Зубний гігієніст». Після закінчення коледжу багато студентів продовжили навчання у вищих навчальних закладах.

      Основним завданням циклової методичної комісії є підготовка висококваліфікованих молодших спеціалістів – гігієністів зубних, навчити студентів клінічно мислити, надати знання і практичні навички, які необхідні для роботи в умовах високої конкуренції на ринку праці.

     Циклова методична комісія стоматологічних дисциплін має необхідне матеріальне забезпечення для здійснення навчальної та методичної роботи. В розпорядженні викладачів та студентів є кабінети, повністю оснащені стоматологічним обладнанням, інструментарієм та матеріалами.


Викладачі стоматологічних дисциплін працюють над проблемою: «Впровадження інтерактивних методів навчання на практичних заняттях з стоматологічних дисциплін», адже по суті це перш за все діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія викладача та студента.

     Високий рівень вимог до викладання стоматологічних дисциплін в коледжі стимулює викладачів до постійної та кропіткої праці, пошукової та дослідницької роботи, нових досягнень.

     Викладачі володіють сучасними методиками навчання, використовують інформаційні технології, технічні засоби. На заняттях застосовують інтерактивні форми, інноваційні методи навчання, проводять бінарні заняття. Готують навчальні посібники, методичні розробки, які використовуються в навчальній діяльності.

До складу циклової методичної комісії входять:

    Ніна Юріївна Кравчук,

     голова циклової комісії

    Викладачем були створені навчально-методичні комплекси з таких дисциплін: «Профілактика стоматологічних захворювань», «Хірургія зубів та щелепно-лицева травматологія»,    «Основи ортодонтії та ортопедичної стоматології»,       «Дитяча стоматологія», «Невідкладна допомога в стоматології». Для проведення державних іспитів було створені комплекси  тестів і    задач, які включають матеріали контролю теоретичної та практичної підготовки студентів.

       Ніна Юріївна вміє визначати оптимальні прийоми навчання з урахуванням навчального матеріалу та особливостей аудиторії, адже вибір правильних методів – ознака професійної      майстерності викладача. 

 Дубас Ірина Романівна,

       викладач хірургії зубів, щелерно-лицевої траматології, фізіотерапії в стоматології

       Закінчила Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького за спеціальністю «Лікар-стоматолог».

 

 

    Гладкова Наталія Василівна,

   викладач терапевтичної стоматології, рентгенографії зубів та щелеп, естетичної стоматології з основами стоматології

   Закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікар-стоматолог».

    Викладачі усвідомлюють, що забезпечити високий стандарт якості підготовки фахівців можливо лише за умови високого рівня  професійно-медичної культури        майбутнього фахівця,    тому вони беруть активну участь у проведенні виховних і культурних  заходів у коледжі.

  Викладачі циклової комісії докладають зусиль для створення навчальних матеріалів для проведення лекційних, практичних  занять та самостійної роботи студентів в  повному обсязі.

      У 2009 році були організовані  кабінети-лабораторії для проведення практичних занять. Кабінети оснащені  необхідними фантомами, портативними бормашинами,  предметами та засобами гігієни порожнини рота, стоматологічними установками, що дає можливість студентам освоювати різноманітні практичні навички з  профілактики та лікування стоматологічних захворювань.

Проведення санітарно-просвітної роботи у ДНЗ

Проведення практичного заняття з терапевтичної стоматології

      Маючи можливість працювати на стоматологічних установках, студенти проводять маніпуляції, які передбачені їх професійними завданнями – огляд па-цієнта, реєстрація гігієнічного стану ротової порожнини, проведення професійної гігієни порожнини рота та проведення санітарно-освітньої роботи. 

      Викладачі усвідомлюють, що успішно побудований процес навчання об’єктивно стимулює розвиток системи професійно-значимих рис особистості, таких як: відповідальність, комунікабельність, стриманість, толерантність та мобільність стосовно екстремальних професійних ситуацій, а це вимагає від викладача майстерного володіння психологічним інструментарієм впливу.

Проведення практичного заняття з хірургії зубів та щелепно-лицевої травматології

Проведення практичного заняття з профілактики стоматологічних захворювань

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru