joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

У серце увійде лише те,

що йде від серця…

Ж.- Ж. Руссо

     Справжнім гаслом для викладачів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін коледжу були є і будуть переконання В.О.Сухомлинського про те, що «ніякими словами, ніякими повчаннями не пробудити жадоби знань у душах вихованців, якщо цієї жадоби немає в педагогічному колективі».

     Рівень вимог до викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у Ківерцівському медичному коледжі був завжди високим. Він стимулював педагогів до постійного інтелектуального зростання, пошукової та дослідницької роботи, нових досягнень.

     Викладачі гуманітарних та соціально-економічних предметів були членами методичного об`єднання загальноосвітніх дисциплін, роботу якого тривалий час очолювала Надія Василівна Толкачова.

     Першими викладачами української словесності були Надія Іванівна Нестеренко та Іван Євгенович Сльозко. Саме вони прищеплювали студентам  любов до рідної мови.

     Російську мову та літературу викладала Олександра Юхимівна Бичкова, яка наказом директора А. І. Волченка від 26.08.1963р. була призначена на посаду заступника директора з навчальної роботи. Олександру Юхимівну вирізняла не тільки висока професійна майстерність, а й вміння бути вихователем і вчителем для багатьох викладачів, прикладом для наслідування.

     Курс історії СРСР та історії КПРС перші чотири роки викладав  Олександр Самсонович Іцков, який започаткував роботу історичного кабінету. Інтелігентний, тактовний, стриманий у спілкуванні - таким пам`ятають його перші випускники училища. Його колегою у 1964 році стала Феодосія Семенівна Бортюк – викладач історії, а потім – суспільствознавства та основ філософських знань.

    Час невпинно збігав, число студентів збільшувалося, штат викладачів зростав. У колектив приходить Таміла Сергіївна Борисенко – викладач української словесності та суспільствознавства. Вона завідує кабінетом суспільних дисциплін, організує роботу історичного гуртка.

    Почесну естафету перших викладачів словесності підхоплює Людмила Тимофіївна Костюк, донедавна секретар комітету комсомолу училища. Розпочинає змістовну роботу студентський літературний гурток, члени якого випускають стінну газету «Юність». Сумлінно і творчо працюють викладачі Валентина Олексіївна Добко та Ганна Карпівна Петровська, навчаючи студентів рідної мови та літератури.

     У 1977-1978 навчальному році викладачі циклу працювали у складі методоб`єднання суспільних дисциплін, головою якого була призначена Світлана Сергіївна Буйволенко. З 1975 р. вона бездоганно виконувала функції секретаря комітету комсомолу училища і за сумісництвом викладала суспільствознавство, а згодом – основи радянського законодавства та основи марксистсько-ленінської етики та естетики. Одночасно Світлана Сергіївна несла відповідальність за суспільно-політичну практику студентів та роботу університету громадських професій.

     У 80-ті роки у результаті поділу циклової комісії суспільних дисциплін було створено циклові комісії викладачів соціально-економічних (голова Світлана Сергіївна Буйволенко) та філологічних дисциплін (голова Надія Олексіївна Матузаєва).

     1983 року у колектив навчального закладу приходять викладачі російської словесності Тамара Петрівна Кеда та Людмила Василівна Переходько. На кращих зразках літературних творів вони виховували у студентів загальнолюдські цінності. Кожне заняття, проведене ними, було продумане, багате ідеями, виховним змістом, методичною досконалістю.

     Високим рівнем моральності та інтелекту вирізнялася у колективі Марія Гаврилівна Косинська. На заняттях суспільствознавства вона вміла створити  своєрідну атмосферу діалогу і спільної діяльності, при цьому студент відчував внутрішню потребу розкритися як особистість. Талановитий педагог, мудрий, розважливий, справедливий заступник директора з навальної роботи, визнаний авторитет серед колег – такою пам`ятає колектив коледжу Марію Гаврилівну.

     Протягом 1987 – 1995 років роботу циклової комісії соціально-економічних дисциплін очолював Юрій Миколайович Буйволенко. Після призначення його на посаду методиста училища головою циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін стає Надія Олексіївна Матузаєва, яка і понині виконує ці обов`язки.

     2001 року циклову методичну комісії поповнили викладачі Дмитро Іванович Кушнірук та Єлізавета Петрівна Левчук. Постійна та кропітка праця, пошукова та дослідницька робота яскраво характеризували стиль, притаманний ветерану освітянської ниви Дмитру Івановичу Кушніруку – викладачеві історії України та культурології, керівникові гуртка правових знань. На заняттях з історії та народознавства Єлізавета Петрівна Левчук уміла пробудити активність та ініціативність студентів, учила їх чітко формулювати думки, доводити власну точку зору.

     Нині у комісії працюють десять викладачів. Усі вони усвідомлюють, що формування особистості медичних працівників може відбуватись лише за умови максимальної інтеграції особистісного і професійного у структурі фахової підготовки спеціаліста. Робота кожного викладача спрямована на виконання головного завдання: формуванння громадянської свідомості майбутніх фахівців на основі цінностей демократичного суспільства.

   

     Навчально-методичні матеріали викладачів циклової методичної комісії на обласних виставках передових педагогічних тнхнологій «Творчі сходинки педагогів Волині» отримують високу оцінку фахівців відділу інновацій та передових педагогічних технологій ВІППО. За результатами виставок творча праця викладачів належно оцінена грамотами та подяками управління освіти і науки Волинської ОДА.

     2016-2017 навчального року справжня скарбничка напрацювань викладачів циклової комісії поповнилась посібниом для самостійної роботи студентів медичних коледжів «Філософія і медицина» (автори Буйволенко С.С. та Буйволенко Ю.М.); навчально-методичним посібником «Практикум з української мови для студентів-медиків ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації» (автор Прохоренко С. М.); методичними рекомендаціями для організації ПСРС студентів з навчальної дисципліни «Основи правознавства» (автор Радченко С.А.). Завершено вивчення передового педагогічного досвіду Світлани Сергіївни Буйволенко за темою «Презентаційне забезпечення занять при вивченні «Історії України».

 

     Щороку викладачі педагогічних дисциплін готують студентів коледжу до участі у Міжнародному мовно-літературному конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Шеченка та у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика.

     Викладач української мови та літератури Людмила Тимофіївна Костюк – особистість творча і неординарна. Під її керівництвом вже два десятиліття активно працює клуб «Ліра». Свою душу і розум вклала Людмила Тимофіївна в оформлення кабінету української словесності. Вона – автор поетичних збірок. Їй притаманна яскрава образність, глибина і філософізм думки, особлива м`якість та одухотвореність. Світ її поезії – це світ краси й глибокого ліризму, вічності життя.

     Плідною є співпраця Людмили Тимофіївни Костюк з колегами – викладачами рідної мови та літератури Галиною Борисівною Троцюк, Ольгою Миколаївною Воляник, та Світланою Миколаївною Прохоренко. Професійною майстерністю, відданістю улюбленій справі вони завоювали авторитет серед студентів і колег. Значну увагу вони приділяють розширенню лексичного запасу студентів, засвоєнню комунікативних якостей мовлення у професійному спілкуванні. Є всі підстави стверджувати, що заняття цих викладачів сприяють розвиткові професійних якостей майбутнього фахівця-медика і є запорукою вільного самовираження особистості та важливим етапом процесу формування таких національно свідомих кадрів, які надалі зможуть розвивати як медицину, так і сучасну українську культуру в цілому.

    Як на тлі проявів деструктивних настроїв молоді виховати патріота і громадянина, особистість з активною життєвою позицією, як достукатись до сердець наших вихованців, яким чином пробудити у них національну свідомість? Ці питання завжди хвилюють Світлану Сергіївну Буйволенко – заступника директора з навчальної роботи, викладача історії України. І вона знає відповіді на них. У цьому їй допомагають такі фактори, як особистість її як викладача, переконання, ерудованість, уміння культивувати здібності, мислити самостійно. Кожне заняття Світлани Сергіївни насичене творчою атмосферою, пошуком. Адже на ньому ніби зливаються у єдине ціле праця викладача і студента, у нерозривному єднанні співпрацює думка, почуття. Саме на таких заняттях студенти усвідомлюють непересічну істину: «Існує єдине благо – знання».

     З 2013 року формує читацьку компетенцію студентів Світлана Миколаївна Прохоренко – викладач зарубіжної літератури. Вона ‒ засновник і керівник театральної студії «АрТ‒КоМоРа», де учить закоханих у світ театру насолоджуватись мистецтвом слова, засвоювати духовно-естетичний потенціал драматургічних творів.

     Світлана Андріївна Радченко працювала бібліотекарем, погодинно викладаючи історію, основи радянського законодавства, основи марксистсько-ленінської етики та естетики. З 1983 року вона – викладач історії, основ філософських знань та основ радянського права. Нині Світлана Андріївна викладає навальні дисципліни «Людина і світ» та «Основи правознавства». На заняттях вона створює ситуації зацікавленої комунікації, в ході яких має місце самовираження і спілкування, характерне для продуктивної діяльності. Зусиллями Світлани Андріївни оформлено кабінет історії України, матеріали якого формують погляди студентів на процес становлення національної свідомості та патріотизму, допомагають їм піднятися на вищий щабель громадянської і державної самосвідомості.

     Юрій Миколайович Буйволенко у коледжі з 1987 року. Відтоді він у постійному пошуку нових методів та технологій, доступних кожному студенту для якісного навчання. Протягом 1995-2007років – завідувач  методичним кабінетом, вмілий організатор методичної роботи. Юрій Миколайович – викладач основ філософських знань, соціології, економічної теорії. Він вміло організовує філософські діалоги, вчить мислити і ділитися думками, слухати, аргументувати, знаходити протиріччя, робити висновки. На його заняттях студенти вчаться полемізувати, захищати та аргументувати свої думки.

     Людмила Леонтіївна Камінська з 2004 року – заступник директора з гуманітарної освіти та виховання ‒ викладала факультативний курс «Етика та естетика», а з 2012 року – культурологію. Вона виробила свій стиль вивчення навчальної дисципліни, і він подобається студентам. Системність, логічність, простота викладу матеріалу Людмилою Леонтіївною допомагають студентам опановувати курс культурології. Викладач вчить бачити прекрасне не тільки у мистецтві, але і в усіх гранях життя, в усіх його проявах, а головне – захоплюватись досконалістю людського єства.

     Лідія Іванівна Карпюк з 2009 року викладає історію, а 2013 року плідно співпрацює з Інною Олексіївною Ревко. Вони домагаються того, щоб студенти почували себе дослідниками, відкриваючи для себе не лише історичну подію, факт чи явище, а й самих себе, прагнуть, щоб кожне заняття спонукало студентів до самостійних суджень, дискусій, творчого засвоєння програмного матеріалу. Досконало володіючи засобами гуманістичної педагогіки, викладачі вміло використовують виховні можливості кожного заняття.

     2015 року у колектив коледжу влилася молодий викладач історії Вишневська Зінаїда Антонівна. Кредо роботи циклової комісії з молодими викладачами – підтримати викладача як особистість і професіонала, знайти зернятка перспективного, створити умови для його фахового вдосконалення, для пошуку своєї стежинки на педагогічній ниві. Зінаїда Антонівна вчиться об`єктивно оцінювати ситуації як психологічного, так і педагогічного характеру, що виникають на заняттях, продовжує кращі традиції, напрацьовані викладачами-колегами, впроваджуючи у навчальний процес новітні педагогічні технології, які підвищують ефективність навчання та виховання.

     Циклова комісія організує і забезпечує участь викладачів у регіональних освітніх нарадах, обласних методичних об`єднаннях викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, проведення відкритих занять, впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційних та педагогічних технологій, інтеграцію діяльності з науковцями ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

     Колектив комісії працював і працює над питаннями оптимізації навчального процесу, підготовки навчальних посібників, поповнення методичного забезпечення занять, формування інноваційної культури педагогічних кадрів. Циклова методична комісія систематично оновлює та збагачує інформаційний банк даних про інноваційну діяльність педагогічних працівників.

     Вся практична діяльність викладачів свідчить про те, що вони правильно розуміють стратегічну освітню позицію, яка базується на пріоритетах, що визначають якісну підготовку майбутніх фахівців.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru