joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

      Циклова комісія хірургічних дисциплін виокремилася з загального хірургічного циклу в 2010 році.

      Головою ЦМК стала Наталія Недільська (на фото), яка з 1992 по 2009 роки очолювала лікувально-стоматологічне відділення. Викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії.

      

      Наталія Недільська закінчила у 1977 році Івано-Франківський медичний інститут як лікувальник (хірург). Перші самостійні педагогічні кроки робила за направленням в Ківерцівському медичному училищі і за сумісництвом працювала хірургом в Ківерцівській районній лікарні під патронатом визначних хірургів Ківерцівщини Леонідом Римоліним та Богданом Гуцуляком. З 1980 по 1993 роки займалася практичною хірургією, була лікарем-комбустіологом Волинського опікового центру, також викладала хірургію на курсах підвищення кваліфікації медсестер Волині при обласній клінічній лікарні.

      Н. Недільська постійно опрацьовує новітні педагогічні технології, багато уваги надає морально-психологічному та патріотичному становленню молоді.

      Методична база предметів, які викладає Наталія Олексіївна, оформлена в повному обсязі (в тому числі і електронний варіант) за рекомендаціями Інституту післядипломної освіти. Володіє інноваційними технологіями: проведення інтегрованих занять, ділових ігор, кейс-методом, рейтинговою системою оцінювання знань студентів. Презентації оновлюються згідно стандартів медичної освіти. Приймає участь у виставках педагогічної майстерності. Позитивні відгуки, дипломи та грамоти отримали посібники: «Хірургія в презентаціях», «Невідкладна допомога в хірургії – для потреб сімейної медицини», обласний благодійний виховний захід «Обереги милосердя», виховний захід «Важкі дороги холмщаків», ілюстрації до збірки поезій Людмили Костюк «До осені на сповідь».

   

      Н. Недільська любить працювати з молоддю, передає студентам свої знання, вимагає набуття практичних навичок і вмінь як запоруку успіху сучасного конкурентоспроможного медика. Значну увагу надає формуванню людських якостей студентів, готовність прийти на допомогу тому, хто страждає.

      Своїм педагогічним кредо вважає навчити такого учня, у якого зможе повчитися і сама. А здобутки приходять тільки у спільній змістовній праці з колегами по роботі, адміністрацією і студентською молоддю.

  

  

      Досвідчений викладач Наталія Недільська стала хорошим наставником для молодих викладачів: Олексія Федоряченка, Володимира Фурдика, Тетяни Маєвської. Свій фаховий рівень підвищує на факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів при НМУ ім. О.О. Богомольця.

      З 1995 року штатним викладачем медичного коледжу працює Василь Дутік.

      В 1991 році закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця за спеціальністю – лікувальна справа. З 1992 по 1995 роки працював травматологом Володимир-Волинської центральної районної лікарні, досвід практичної роботи допомагає у формуванні професіоналізму у студентів коледжу.

             

             Дутік В. І. підвищує фаховий рівень на факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів при НМУ ім. О.О. Богомольця.

      Василь Іванович Дутік має вищу кваліфікаційну категорію, старший викладач. Є хорошим наставником молодому викладачеві хірургічних дисциплін  О. Звоздяку.

 

           В. Дутік давав відкриті заняття на Волинський регіон з тем: «Гемостаз», «Десмургія», під час яких використо-вувалися створені ним навчальні відеофільми.

      На виставці педагогічної майстерності області представлявся навчальний посіб-ник «Інфузійно-трансфузійна терапія в сучасній хірургії».

   

            Також створив навчальні посібники «Оперативна хірургічна техніка», «Десмургія, транспортна іммобілізація та гіпсотехніка».

      Під час професійної діяльності вик-ладач впроваджує сучасні освітні технології, інноваційні методи викла-дання предметів, багато уваги надає формуванню професійних якостей студентів.

      З 2012 року штатним викладачем Ківерцівського медичного коледжу працює Тетяна Маєвська.  

      У 2005 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за фахом – лікувальна справа.

      З 2006 року працювала лікарем-ординатором у відділенні судинної хірургії Волинської обласної клінічної лікарні.

      З 2016 року Тетяна Маєвська займається науковою діяльністю.

             

      Тетяна Григорівна друкується у фахових науково-практичних  журналах і збірниках: «Сімейна медицина», «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», «Здоров’я України», «Бібліотека сімейного лікаря», Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених, Збірник матеріалів НПК «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини та невідкладні стани» зі статтями – «Остеоартроз: клініко-патогенетичні аспекти, підходи до лікування», «Коморбідність хронічного панкреатиту та остеоартрозу, клініко-патогенетичні аспекти», «Остеоартроз в практиці сімейного лікаря», «Вплив супутнього хронічного панкреатиту на прооксидантно-антиоксидантний статус та інші параметри при остеоартрозі».

      У 2015 році проводила регіональне відкрите теоретичне заняття для медсестер з теми: «Закриті та відкриті механічні ушкодження. Догляд за хворими». Постійно вдосконалює свій педагогічний рівень, проходить курси підвищення кваліфікації, тренінги з обміну досвідом. Є фахівцем другої кваліфікаційної категорії.

   

           Набуває педагогічної майстерності серед колег ЦМК хірургічних дисциплін.  Прислухається до порад старших викладачів коледжу.  Любить працювати зі студентами. Використовує в роботі новітні інноваційні педагогічні методи викладання і сучасні освітні технології.

      На практичних заняттях з хірургії використовує кейс-метод, наводить студентам ситуаційні завдання з власного практичного досвіду.

      Бере участь в науково-практичних конференціях молодих вчених, інформація опрацьовується на засіданнях ЦМК хірургічних дисциплін.

      Молодим викладачем став після студентської лави і закінчення Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького О.І. Звоздяк.

     

            За час роботи проходив курси підвищення кваліфікації при факультеті післядипломної освіти при НМУ ім. О.О. Богомольця.

      Провів відкрите заняття серед медичних сестер з теми «Догляд за хворими з пошкодженнями та захворюваннями прямої кишки».

      Молодий викладач вміє і хоче вчитися. Створив навчальні комплекси з «Медсестринства в хірургії», «ВМП» та «МНС», «Анестезіології та реаніматології».

      Приймав участь в семінарі–тренінзі «Тактична медицина в умовах АТО»  у Вінниці, що стало хорошою базою при викладанні ВМП.

      Комунікабельний, викладачеві притаманний педагогічний пошук. Остап Іванович опрацьовує багато фахової літератури, дає студентам сучасні знання з медицини.

 

      Кожного навчального року викладачі циклу відвідують засідання ЦМК, виступають з доповідями: «Імітаційні методи навчання», «Самостійна робота студентів – вища форма пізнавальної діяльності», «Ефективність використання проблемного навчання на практичних заняттях», «Інновації в організації навчально-дослідницької роботи», «Особливості надання медичної допомоги у військово-польових умовах», «Формування комунікативної культури медика», «Як зосередитися на навчанні», «Нове в хірургії».

      Продуктивно працюють наставники з молодими викладачами, взаємовідвідують заняття, спрямовують до підвищення фахового рівня, допомагають готувати відкриті заняття.

      Щороку викладачі ЦМК хірургічних дисциплін беруть участь у обласних засіданнях циклових комісій з цікавими доповідями, дають відкриті заняття, проводять дискусії з питань сучасної педагогіки і медицини.

      Важливим напрацюванням викладачів ЦК є навчальні тренінги серед вчителів та учнів шкіл району з надання невідкладної допомоги при надзвичайних ситуаціях і в умовах бойових дій.

      Значну методичну допомогу ЦМК хірургічних дисциплін надає методист коледжу Оксана Фурман, яка дбає про педагогічне зростання кожного викладача.

      Цікаву новітню інформацію хірурги отримують на педагогічних читаннях з питань педагогіки, медичної освіти та медицини. Кожен викладач ЦМК хірургічних дисциплін постійно оновлює свою папку набутого досвіду роботи.

 

 

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru