joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Нормативні документи

 - Статут коледжу

 - Ліцензія/сертифікати про акредитацію

 - Ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем профільної середньої освіти

 - Ліцензування у сфері професійно-технічної освіти

- Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Лікувальна справа

 - Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Сестринська справа

 - Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Акушерська справа

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи за спеціальністю Стоматологія

- Протиепідемічні заходи у Ківерцівському фаховому медичному коледжі  на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

- Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Ківерцівського фахового медичного коледжу

- Правила призначення академічних стипендій у Ківерцівському фаховому медичному коледжі

- Колективний договір

Положення

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової  передвищої освіти у Ківерцівському фаховому медичному коледжі

- Положення про надання матеріальної допомоги, преміювання працівниікв та грошової винагороди педагогічним працівникам Ківерцівського фахового медичного коледжу

- Положення про практичне навчання студентів у Ківерцівському фаховому медичному коледжі

- Пложення про куратора групи Ківерцівського фахового медичного коледжу

- Положення про бібліотеку Ківерцівського фахового медичного коледжу

- Положення про поселення у студентський гуртожиток Ківерцівського фахового медичного коледжу

- Положення про психологічну службу у системі освіти у Ківерцівському фаховому медичному коледжі 

- Положення про тимчасове дистанційне навчання студентів Ківерцівського фахового медичного коледжу на період карантину

- Положення про педагогічну раду Ківерцівського фахового медичного коледжу 

- Положення про адміністративну раду Ківерцівського фахового медичного коледжу

- Положення про організаційно-методичну комісію з контролю в Ківерцівському фаховому медичному коледжі 

- Положення про порядок оцінювання знань студентів навчальних дисциплін загальноосвітнього циклу підготовки в Ківерцівському фаховому медичному коледжі

- Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачу та облік студентських квитків державного зразка у Ківерцівському фаховому медичному коледжі 

 - Положення про приймальну комісію

 - Положення про апеляційну комісію

 - Положення про комісію для розгляду мотиваційних листів

 - Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки

 - Положення про порядок, методику і проведення заліків та екзаменів

 - Положення про циклову  методичну комісію кураторів груп Ківерцівського фахового медичного коледжу

 - Положення про Школу молодих та малодосвідчених викладачів

 - Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладача Ківерцівського медичного коледжу

 - Положення про порядок переведення, відрахуванняя та поновлення студентів у Ківерцівському медичному коледжі

- Поження про підвищення кваліфікації педагогічних та науковопедагогічних працівників Ківерцівського фахового медичного коледжу 

- Поження про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Ківерцівського фахового медичного коледжу 

- Поження про комісію для проведення творчого випробування (ліплення) за спеціальністю Стоматологія при вступі до Ківерцівського фахового медичного коледжу 

- Поження про проведення творчого випробування (ліплення) в Ківерцівському фаховому медичному коледжі для абітурієнтів у 2022 р. 

- Поження про рейтингову систему оцінки роботи викладача Ківерцівського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради 

- Поження про планування та облік роботи наукрвр-педагогічних працівників Ківерцівського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради

- Поження про проведення індивідуальної усної співбесіди з української мови в Ківерцівському фаховому медичному коледжі Волинської обласної ради у 2022 р.

- Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в ківерцівському фаховому коледжі Волинської обласної ради на час воєнного стану в Україні.

- Положення про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів (дисциплін) ОПП здобувачами освіти у Ківерцівському фаховому коледжі Волинської обласної ради.

- Положення про порядок відрахування, переривання навчання, повторне навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Ківерцівському фаховому коледжі Волинської обласної ради, та надання їм академічної відпустки.

- Положення про розробку та затвердження програм  навчальних дисциплін та робочих навчальних програм з дисциплін у Ківерцівському фаховому коледжі Волинської обласної ради.

- Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у Ківерцівському фаховому коледжі Волинської обласної ради.

- Положення про організацію освітнього процесу у Ківерцівському фаховому коледжі Волинської обласної ради.

- Положення про організацію і проведення практики у Ківерцівському фаховому коледжі Волинської обласної ради.

- Витяги протоколів педрад

- Витяги протоколів педрад 2019- 2020р

- Освітньо-професійна програма "Акушерська справа"

- Освітньо-професійна програма "Лікувальна справа"

- Освітньо-професійна програма "Сестринська справа"

Інструкції

- Інструкція першочергових дій персоналу та студентів у разі надзвичайних ситуацій

- Інструкція "Про небезпеку, яку несе радіаційна аварія"

- Інструкція "Порядок дій у разі хімічної небезпеки"

- Інструкція "Дії учасників освітнього процесу за сигналами оповіщення та в складних ситуаціях"

Фінансові документи

- Штатний розпис

- План використання бюджетних коштів

- Звіт про результати фінансової діяльності

2020 рік

- Баланс

- Довідка про пітдтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

- Звіт про власний капітал

- Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7м

- Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

- Звіт про рух грошових коштів

- Звіт про фінансові результати

- Пояснювальна записка

- Примітки до річної фінансової звітності

- Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного(місцевого) бюджету 

Звіти

- Звіт голови профспілки Ківерцівського фахового медичного коледжу

- Звіт ревізійної комісії ППО працівників Ківерцівського фахового медичного коледжу за період з вересня 2015 року по вересень 2020 року

- Звіт директора про роботу Ківерцівського фахового медичного коледжу у 2018-2019 н. р. та основні завдання на 2019-2020 н. р.

- Звіт директора про роботу Ківерцівського фахового медичного коледжу у 2019-2020 н. р. та основні завдання на 2020-2021 н. р.

- Звіт директора про роботу Ківерцівського фахового медичного коледжу у 2020-2021 н. р. та основні завдання на 2021-2022 н. р.

Договори оренди

- Договір оренди з п-п Гезей О.М.

- Договір оренди з п-п Матрунчик В.В.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru